عنوان ایده

یک تیر و چند نشان!

ایده: برقراری پیوند میان اطعام و افطار غدیر

مسأله

تبیین روزه غدیر به عنوان عملی مؤکد.

آموزش یک مساله شرعی(جواز افطار روزه مستحبی و استحباب افطار روزه مستحبی در ازای دعوت مومن).

تبیین و تاکید بر اطعام غدیریه به عنوان یکی از اعمال پرفضیلت غدیر با ارائه نمونه‌ای عملی از آن.

مشروح ایده

با توجه به اهمیت فراوان؛

1.روزه غدیر

2.اطعام غدیر

3.افطار روزه داران

4.اجابت دعوت مومن

پیشنهاد می‌شود که امام جماعت بر روزه غدیر تاکید کند و موجی از اشتیاق را در این خصوص برانگیزد و از طرفی به صورت کاملا محرمانه با عده‌ای از مسجدی‌ها هماهنگ کند که در فاصله اقامه نماز ظهر و عصر، بدون هیاهوو سروصدا سفره افطاری ساده‌ای را در انتهای مسجد آماده کنند و پس از نماز عصر، با تبیین حکم فقهی استحباب افطار روزه مستحبی در اثر دعوت مومن، روزه‌داران را به افطار و اطعام توأمان غدیر دعوت کند.

بایدها و نبایدها

تبیین دقیق احکام فقهی ایده توسط امام جماعت

انگیزه‌بخشی مناسب توسط امام جماعت از چند روز قبل از غدیر(بیان ثواب‌های شوق‌انگیز این اعمال و...)

ایجاد انگیزه برای جذب کمک‌های مالی نمازگزاران و مشارکت ایشان در تامین هزینه‌ها

زینت‌ها ومستحبات

توزیع پاکت‌هایی با محتوای تاکیدکننده بر فضیلت روزه و اطعام و افطار غدیر در بین نمازگزاران و تاکید بر اینکه:

حال که ثواب افطار و اطعام یک مومن در غدیر(که با 1000تومان هم محقق می‌شود) برابر است با افطار و اطعام یک میلیون پیغمبر و صدیق و شهید، سهم شما چقدر است؟

نشاندن سادات با نماد مشخص(شال سبز) در صدر سفره

پشتوانه نظری

امام رضا علیه السلام:«و من اطعم مومناً کان کمن اطعم جمیع الانبیاء و الصدیقین» کسی که مؤمنی را روز غدیراطعام دهد، مثل کسی است که همه پیامبران و صدیقان را اطعام داده باشد. اقبال/ ص 465.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.